Co nas wyróżnia

Społeczność szkoły tworzą trzy współpracujące ze sobą grupy: uczniowie, nauczyciele i personel administracyjny, i rodzice. Wszyscy realizujemy wspólny cel budując niepowtarzalną atmosferę szkoły

 

 • Kameralność i wspólnotowość, która daje poczucie bezpieczeństwa, umożliwia indywidualne podejście do dziecka i stwarza rodzinną atmosferę

 • Samopomoc uczniowska - starsze dzieci organizują zajęcia młodszym, przekazując wiedzę i własne doświadczenie

 • Program wychowawczy oparty o wartości zaczerpnięte z życia św. Rodziny

 • Połączenie pracy, modlitwy i zabawy, które daje poczucie równowagi i siły

 • Kadra skupiająca się na potrzebach dziecka i stosująca innowacyjne formy pracy z uczniem

 • Realizacja zalecanych Kompetencji Kluczowych przez UE

 • Wdrażanie dzieci do nabywania właściwych nawyków związanych ze zdrowiem poprzez uczenie zasad zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej, dbałości o środowisko naturalne i zachowań związanych z redukcją stresu; rozwojem duchowym przez uczestniczenie w życiu religijnymi intelektualnym; oraz rozwojem intelektualnym poprzez nabywanie technik uczenia się, wzbudzanie ciekawości świata i otwartość na różnorodne zagadnienia ze świata nauki.

 • W szkole realizowany jest ramowy plan nauczania MEN z uzupełnieniem o dodatkowe godziny przeznaczone na następujące zajęcia:

 • fakultety z przedmiotów egzaminacyjnych;

 • obowiązkowe zajęcia wdżwr ( od kl. 5 );

 • drugi język obcy ( od klasy 5 )

 • zwiększoną do 5 liczbę godzin matematyki

 • zajęcia kreatywne;

 • koła zainteresowań;

 • konsultacje przedmiotowe

 • zajęcia wspierająco- rozwijające oraz wyrównawcze

 • stałe lekcje religii