Dyrektor Szkoły

Nazywam się Danuta Walasek. Pełnię funkcję dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny od 1997 roku. Moja praca w szkole obejmuje następujące obszary: zarządzanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz; opieka nad uczniami, realizowanie uchwał Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej oraz koordynacja pracy nauczycieli i wiele innych spraw zwiazanych z działalnością szkoły i bezpieczeństwem uczniów i pracowników placówki.

 
 
Dyrektor , Danuta Walasek

Dyrektor, Danuta Walasek

 

W mojej pracy najważniejsze jest 

 • poczucie odpowiedzialności za szkołę

 • dobre poznanie uczniów, traktowanie ich z szacunkiem

 • poznanie i zrozumienie osób, z którymi pracuję

 • dobra organizacja pracy szkoły, w tym pracy własnej

 • umiejętność przyznania się do błędów

 • dystans do siebie 😀

 

Obserwuję dzieci od wielu lat i uczę się od nich

 • miłości do Pana Boga

 • szacunku do innych i tego, że każdy jest ważny

 • reagowania na krzywdę innych

 • współdziałania

 • współtworzenia rodzinnej atmosfery