Gospodarz Obiektu

 
…dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar
— Janusz Korczak
 
 
Teresa Ptasznik

Teresa Ptasznik