Historia

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96
powstała w roku 1995

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 powstała w roku 1995 (zarejestrowana 21 czerwca w Kuratorium Oświaty w Warszawie), 26 czerwca 1997 roku dekretem biskupa ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej została włączona do grona szkół katolickich.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 powstała w roku 1995 (zarejestrowana 21 czerwca w Kuratorium Oświaty w Warszawie), 26 czerwca 1997 roku dekretem biskupa ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej została włączona do grona szkół katolickich.

 
 

Jako pierwsza powstała szkoła podstawowa, zarejestrowana 21 czerwca 1995r. w Kuratorium Oświaty w Warszawie. Działalność rozpoczęła 1 września pod kierunkiem jednego dyrektora, z grupą stu ośmiu uczniów, dwudziestu nauczycieli i dwóch pracowników administracyjnych – księgowego i sekretarza. Początki były trudne – zajęcia odbywały się w kilku salach budynku katechetycznego i w wynajętych pomieszczeniach pobliskiego przedszkola.

Przez kolejne dwadzieścia cztery lata szkoła intensywnie się rozwijała – dzięki zaangażowaniu rodziców, pracowników i księży rozbudowano budynek szkoły, która dziś ma nowoczesną pracownię komputerową, językową salę audio-wizualną, a każda z 10 sal lekcyjnych jest wyposażona w tablicę multimedialną i sprzęt komputerowy. Dziś szkoła podstawowa liczy 175 uczniów, pracuje w niej 27 nauczycieli.

 

1997

Dnia 26 czerwca 1997 roku, zgodnie z dekretem biskupa ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, szkoła włączona została w grono szkół katolickich.


1998

10 maja 1998 roku organ prowadzący nadał szkole imię Świętej Rodziny.


1999

1999 roku budynek szkolny został poszerzony – rozbudowa obejmowała siedem sal lekcyjnych i część administracyjną.

1 września 1999 roku rozpoczęło działalność Społeczne Gimnazjum Nr 1.


4 maja 2000 roku Zarząd Fundacji „Posłaniec” utworzył Zespół Szkół Katolickich imienia Świętej Rodziny.

2000

 
 
 
 
 
 

Szkoła im. Świętej Rodziny
Prowadzimy prorodzinną politykę finansową

Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja „Posłaniec”. Opiekę duchową nad szkołą sprawują Misjonarze Świętej Rodziny. Szkoła działa wg Statutu i Regulaminu, w oparciu o Ustawę o systemie oświaty. Prowadzimy prorodzinną politykę finansową, która oferuje bezpłatną nauka dla trzeciego i kolejnych dzieci z rodziny. Współpracujemy z Rodzicami poprzez działalność Rady Szkoły.

W swojej pracy uwzględniamy opinie rodziców, dostosowując formy pracy do możliwości i oczekiwań dzieci i ich opiekunów. Pragniemy, by nasza Szkoła przypominała Rodzinę, była przyjazna Dzieciom, Rodzicom i Nauczycielom. Wychowanie jest dla nas równie ważne jak nauczanie, a podstawą współpracy jest dla nas dialog. Zadaniem szkoły jest wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci.

 
Patronująca szkole Święta Rodzina jest dla nas wzorem do naśladowania. Przyjmując imię Świętej Rodziny, uroczyście ślubowaliśmy, że nasza szkoła i nasze rodziny naśladować będą Rodzinę z Nazaretu – żyjąc w miłości i prawdzie, w gotowości do wybaczania i wzajemnej pomocy, w otwartości na Boga i innych ludzi.

Patronująca szkole Święta Rodzina jest dla nas wzorem do naśladowania. Przyjmując imię Świętej Rodziny, uroczyście ślubowaliśmy, że nasza szkoła i nasze rodziny naśladować będą Rodzinę z Nazaretu – żyjąc w miłości i prawdzie, w gotowości do wybaczania i wzajemnej pomocy, w otwartości na Boga i innych ludzi.

 

Celami Fundacji są:

  • Obrona praw rodziny zgodnie z Kartą Praw Rodziny;

  • Pomoc rodzinie, zwłaszcza rodzinie wielodzietnej, samotnym matkom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne;

  • Pomoc w uposażaniu ośrodków służących rozwojowi rodziny.

Fundacja „Posłaniec”
Ul. Kołłątaja 80/82
05-402 Otwock
tel./faks: 22 788 30 78