Jesteśmy małą, katolicką szkołą. Nasi uczniowie uczą się żyć zgodnie z Ewangelią, zdobywają wiedzę w przyjaznej, twórczej atmosferze, uczą się wrażliwości i empatii, odważnie patrząc w przyszłość, szanują tradycję i historię. W naszej szkole uczymy dzieci i wspieramy rodziców w ich wychowaniu.

 
 
B47A9439-DK-Home-Page.jpg

Jesteśmy katolikami

Szkoła nasza powstała z inicjatywy rodziców, pragnących stworzyć swoim dzieciom odpowiednie środowisko do nauki i wszechstronnego rozwoju.

 

Szkoła jako rodzina

Jako dorośli pragniemy być dla naszych dzieci i uczniów dobrymi przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i zarazem przewodnikami w ich drodze ku dojrzałości.

 

Gdzie nauczanie i wychowanie są jednakowo ważne

Wychowanie jest dla nas równie ważne jak nauczanie. Troszczymy się o harmonijny i integralny rozwój uczniów.

 

Przyjazne środowisko

Chcemy tworzyć szkołę przyjazną dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

 

Nauczyciel to wychowawca

Każdy nauczyciel jest wychowawcą. Sercem szkoły jest relacja nauczyciel-uczeń.

 

Nasza wizja, historia i sukcesy są inspirowane naszymi zasadami

Nasze dzieci nie mogłyby odnieść sukcesu, gdyby nie pasja, zaangażowanie, kreatywnść i poświęcenie naszych nauczycieli, rodziców i tych, którzy wspierali nas przez lata.

Nasza Wizja
Historia
Sukcesy
 

mówią rodzice, uczniowie i nauczyciele ...

 
 

Gdzie wolność prowadzi do dobrych wyborów

Wychowujemy nasze dzieci do wolności. Przygotowujemy młodych ludzi do życia w świecie pluralistycznym. Dlatego naszą rolą jest wychowywanie ich w atmosferze wolności, uczenie dokonywania właściwych wyborów. Dążymy do tego, aby powierzone nam dzieci zaakceptowały najdroższe nam zasady chrześcijańskie w sposób świadomy i wolny. Pomagamy im w formowaniu sumień, tak aby umiały odróżniać dobro od zła i chciały wybierać dobro.

 
Dzisiejsi-studenci.-Jutrzejsi-liderzy2.jpg