Klasy IV-VIII

Anna Bielicka
Klasy IV-VIII

To, co dla mnie ważne, to wzajemny szacunek. Ze Świetej Rodziny czerpię dobro.
— Anna Bielicka
Anna Bielicka , Język Niemiecki

Anna Bielicka, Język Niemiecki

 
 

udzielać wsparcia

Jestem nauczycielką języka niemieckiego. Opowiadając o słowach staram się zaciekawiać. Na moich lekcjach oprócz nauki kompetencji językowych wspieram inne, ważne umiejętności ucznia: samodzieność, odwagę do podejmowania decyzji czy wyrażania własnego zdania. Korzystam z narzędzi TIK ale też z własnego doświadczenia, aby uczyć otwartości na świat.

Dawać przestrzeń

Lubię wychodzić ze schematów, dawać przestrzeń. To, co dla mnie ważne, to wzajemny szacunek. Ze Świętej Rodziny czerpię DOBRO.

Anna Czarnecka
Klasy IV-VIII

Staram się przekonać uczniów, że język polski to nie tylko przekazywanie prostych komunikatów, ale też bogactwo znaczeń; to zamknięte w słowie, odbite w zwierciadle literatury emocje, świat wartości, historia.
— Anna Czarnecka
Anna Czarnecka , Język Polski

Anna Czarnecka, Język Polski

 

wyrazić siebie

Uczę języka polskiego. To z jednej strony zadanie łatwe, bo przecież moi uczniowie w tym języku od zawsze wzrastają, wyrażają siebie i opisują swój świat. Z drugiej strony – trudne, bo wymaga refleksji nad czymś, co wydaje się oczywiste. Wymaga pokory wobec tradycji, filozofii, historii minionych pokoleń, trudu interpretacji i precyzji wypowiedzi.

bogactwo znaczeń

W czasie swoich lekcji staram się przekonać uczniów, że język polski to nie tylko przekazywanie prostych komunikatów, ale też bogactwo znaczeń; to zamknięte w słowie, odbite w zwierciadle literatury emocje, świat wartości, historia.

siła słowa

Chciałabym, by moi uczniowie swobodnie posługiwali się kodem kultury. By rozumieli język sztuki, odczytywali znaczenia, sensy ukryte w słowach i obrazach. By odważnie tworzyli swoje małe literackie światy, wyrażając siebie poprzez sztukę. By, doceniając tradycję, znając korzenie naszej kultury, byli odporni na manipulację, pseudosztukę i pseudowartości. By potrafili wypowiadać się pięknie i precyzyjnie. By znali wartość i siłę Słowa. Więc uczę języka polskiego. Od prawie 25 lat. I nigdy mi się to nie znudzi.

Ewa Hasiuk
Klasy IV-VIII

Człowiek bez przyrody nie jest w stanie istnieć.
— Ewa Hasiuk
Ewa Hasiuk , Przyroda, Chemia

Ewa Hasiuk, Przyroda, Chemia

 
 

żyć w harmonii z przyrodą

Człowiek bez przyrody nie jest w stanie istnieć, a przyroda bez człowieka miała się bardzo dobrze i doskonale sobie radzi. Uczę dzieci aby zaprzyjaźniły się i poznawały przyrodę i chemię, a także aby ceniły i żyły z nią w harmonii.

 

Monika Królak
Klasy IV-VIII

Mam nadzieję, że wkrótce nasza wiedza teoretyczna - programowanie, spotka się z praktyką i po raz pierwszy ‘pomożemy’ robotom wykonać pierwszy krok w przyszłość.
— Monika Królak
Monika Królak , Informatyka i Zajęcia Techniczne

Monika Królak, Informatyka i Zajęcia Techniczne

 

Przekraczać bariery

Dlaczego informatyka… bo to niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina. Z jej aspektami spotykamy się wszyscy na co dzień. Narzędzia, które daje nam TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna) wspomaga nas w pracy zespołowej przy tworzonych projektach z różnych przedmiotów szkolnych, kształcąc: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów, sprzyja dobrej organizacji pracy. Internet pozwala nam przekraczać bariery … np. kontakty z uczniami z innych krajów w różnych projektach, np. językowych, mogą bez problemu odbywać się na “żywo”, na konkretnej lekcji. Zdobyte w szkole umiejętnoście będzie można wykorzystać w przyszłym życiu osobistym i w pracy.

Wskazywać drogę

Przy niezaprzeczalnych pozytywach związanych z łatwym dostępem do informacji spotykamy się również z zagrożeniami jakim jest min. chaos informacyjny… i tu również pojawia się nauczyciel, osoba, która może wskazać drogę jak z tego “szumu informacyjnego” wybrać to, co wartościowe i potrzebne.

Odkrywać Mocne Strony

W pracy z dziećmi najwięcej satysfakcji daje mi to, gdy mogę im pomóc odkryć, to w czym są najlepsze… gdy nauczę ich uczyć się samemu, by mogli przez całe życie poszerzac swą wiedzę i rozbudzać pasje, czy to w przyszłej pracy zawodowej, czy też po prostu w hobby. Gdy odkrywają jaką frajdą jest być twórcą, a nie tylko odtwórcą cudzych pomysłów … czy to rysują, tworząc animacje, filmy czy programy. Mam nadzieję, że wkrótce nasza wiedza teoretyczna (programowanie), spotka się z praktyką i po raz pierwszy “pomożemy” robotom wykonać pierwszy krok w przyszłość.

Elżbieta Łukaszewska
Klasy IV-VIII

W uczniach cenię przede wszystkim chęć, zaangażowanie, ambicję i przygotowanie do zajęć.
— Elżbieta Łukaszewska
Elżbieta Łukaszewska , Wychowanie fizyczne

Elżbieta Łukaszewska, Wychowanie fizyczne

 
 

moje studia

Jestem nauczycielką Wychowania Fizycznego, pracuję w Społecznej Szkole Podstawowej nr 96 od początku jej założenia. Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na Wydziale Trenerskim i posiadam tytuł trenera II klasy. Ukończyłam też różne studia podyplomowe, między innymi w zakresie terapii pedagogicznej, socjoterapii czy integracji sensorycznej. Od wielu lat wspomagam edukację dzieci z problemami szkolnymi i zachowawczymi, pracując jako terapeuta.

co cenię

W uczniach cenię przede wszystkim chęć, zaangażowanie, ambicję i przygotowanie do zajęć. Moją pasją, oprócz pracy nauczyciela, jest aktywność fizyczna, kino oraz ogród.

Justyna Mazurek
Klasy IV-VIII

Znajomość języka angielskiego jest potrzebą współczesnych czasów. Ogromną satysfakcję dla mnie jest, gdy moi uczniowie obok zdobywanych umiejętności językowych czerpią radość i zadowolenie.
— Justyna Mazurek
Justyna Mazurek , Język Angielski

Justyna Mazurek, Język Angielski

 

wykształcenie

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowałam lingwistykę stosowaną w kombinacji językowej angielski-rosyjski ze specjalnością nauczycielską i translatorską.

Potrzeba komunikacji

Znajomość języka angielskiego jest potrzebą współczesnych czasów. Bardzo często język ten jest środkiem komunikacji bądź nieodłącznym elementem pracy - dlatego nauka języka angielskiego w sposób naturalny wpisuje się w szkolne realia i towarzyszy uczniom już od wczesnego etapu edukacyjnego.

kształtowanie kompetencji językowych

W nauczaniu języka angielskiego staram się stosować różnorodne formy aktywizujące tak, aby były one intrygujące, zrozumiałe, entuzjastyczne i trwale zapadały w pamięć. Bardzo doceniam powstający na lekcji kontekst sytuacyjny i staram się odpowiednio go wykorzystać do tego, aby uczniowie mieli możliwość rzeczywistego użycia języka. Ogromną satysfakcją dla mnie jest to, gdy moi uczniowie obok zdobywanych umiejętności językowych czerpią radość i zadowolenie.

Grzegorz Ognicha
Klasy IV-VIII

W trakcie zajęć wspólnie doświadczamy wielkich możliwości naszej ludzkiej psychofizyczności ale i wynikających z niej ograniczeń. Aby było to możliwe na początek wystarczy aby chciało się chcieć.
— Grzegorz Ognicha
Grzegorz Ognicha , Wychowanie Fizyczne

Grzegorz Ognicha, Wychowanie Fizyczne

 
 

wzajemne zaufanie

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego od 1994 r. Skupiam się na nawiązaniu współpracy z uczniami, wypracowaniu wzajemnego zaufania. Dla mnie jest to najważniejszy, wymagający wielu umiejętności ale zarazem najciekawszy aspekt tego wymagającego zawodu.

wspólne doświadczanie

Uczymy się świadomie określać potrzeby, wyznaczać cele, co skutecznie wdraża do samodzielności i odpowiedzialności. W trakcie zajęć wspólnie doświadczamy wielkich możliwości naszej ludzkiej psychofizyczności ale i wynikających z niej ograniczeń. Aby było to możliwe na początek wystarczy aby “chciało się chcieć”.

Katarzyna Pielak
Klasy IV-VIII

Uczyć dostrzegania dobra, które otrzymują od innych ludzi.
— Katarzyna Pielak
Katarzyna Pielak , Wychowanie do Życia w Rodzinie

Katarzyna Pielak, Wychowanie do Życia w Rodzinie

 
 

rozbudzać empatię

W mojej pracy zwracam szczególną uwagę na rozbudzanie w dzieciach empatii.

Dostrzegać Dobro

Staram się uwrażliwiać moich uczniów na potrzeby drugiego człowieka i uczyć dostrzegania dobra, które otrzymują od innych ludzi.

Krzysztof Rzążewski
Klasy IV-VIII

Energia jest materią wyzwoloną, materia jest energią czekającą na wydarzenie
— Bill Bryson
Krzysztof Rzążewski , Fizyka

Krzysztof Rzążewski, Fizyka

 
 

Opis niebawem się pojawi

Moja biografia jest nadal w inkubatorze. Wkrótce zaktualizuję moją stronę. Dziękuję za zrozumienie.

 

Piotr Skóra
Klasy IV-VIII

Uczę współpracy oraz zdrowej, sportowej rywalizacji. Stawiam na zaangażowanie uczniów.
— Piotr Skóra
Piotr Skóra , Geografia

Piotr Skóra, Geografia

 

nauczyć myślenia

Już prawie od 25 lat pracuję w szkole, ucząc historii i geografii. Zależy mi przede wszystkim, aby nauczyć dzieci myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków.

współpraca i zdrowa rywalizacja

Lubię robić rzeczy, które zarówno mnie jak i moim ucznion sprawiają przyjemność. Interesuję się sportem - chodzę po górach i gram w siatkówkę, dlatego uczę współpracy oraz zdrowej, sportowej rywalizacji.

mieć własne zdanie

Stawiam na zaangażowanie uczniów. Cieszę się, gdy się ze mną nie zgadzają i logicznie potrafią uzasadnić swoje zdanie. Tak jest ciekawiej.

Agnieszka Sołtysik
Klasy IV-VIII

Muzyka jest sztuką, z którą stykamy się przez całe życie.
— Agnieszka Sołtysik
Agnieszka Sołtysik , Muzyka

Agnieszka Sołtysik, Muzyka

 
 

Kultura

Muzyka jest sztuką, z którą stykamy się przez całe życie. Głównym celem przedmiotu szkolnego jest właśnie przygotowanie przyszłego uczestnika życia kulturalnego – melomana, amatora chórzysty, czy grającego w miejscowej orkiestrze, ale również śpiewającego w domu z rodziną, słuchającego radia, tańczącego na zabawach.

muzyka

Dla mnie – nauczyciela tego wyjątkowego przedmiotu, najważniejsze jest stworzenie uczniom różnych okazji do wspólnego przeżywania muzyki (co pozwala na jej rozumienie i wyrażanie), czyli zespołowego muzykowania podczas śpiewu, gry na instrumentach, ruchu przy muzyce, świadomego słuchania muzyki, podejmowania zadań twórczych, ale i poznawania języka tej dziedziny sztuki.

Agnieszka Szczypińska
Klasy IV-VIII

Łatwo stracić równowagę, a u nas wszystko na swoim miejscu: modlitwa, nauka i zabawa, zawsze w równowadze - pomoc, miłość i życzliwość.
— Agnieszka Szczypińska
Agnieszka Szczypińska , Historia, Wiedza o Społeczeństwie

Agnieszka Szczypińska, Historia, Wiedza o Społeczeństwie

 

miłość do ojczyzny

Uczę historii i wiedzy o społeczeństwie. Jako nauczyciel chcę zaszczepić w młodych ludziach miłość do ojczyzny, pokazuję historię przez pryzmat zwykłych ludzi, nie tylko ważnych postaci.

zwykli ludzie

Ważne postacie kierowały ludźmi, ale to zaangażowanie zwykłych ludzi, ich siła woli, zmagania z codziennością poruszają serca młodych. Chętnie słuchają o przodkach, a także sami opowiadają o swoich dziadkach czy wujkach.

indywidualne podejście

W pracy korzystam z lekcji muzealnych. Wykorzystuję narzędzia TIK: prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne, piosenki historyczne i wspóczesne oraz krzyżówki i rebusy do pracy w grupach. Stosuję też indywidualizację w podejściu do dziecka. Lubię książki, kino i teatr.

Aleksandra Szeszko
Klasy IV-VIII

Matematyka nie dotyczy liczb, równań, obliczeń ani algorytmów: chodzi o zrozumienie.
— William Paul Thurston
Aleksandra Szeszko , Matematyka

Aleksandra Szeszko, Matematyka

 
 

Opis niebawem się pojawi

Moja biografia i zdjęcie wciąż są w inkubatorze. Wkrótce zaktualizuję moją stronę. Dziękuję za zrozumienie.

 

Andrzej Urbański
Klasy IV-VIII

Nauczyć uczniów samodzielnego myślenia, otworzyć ich umysły na rozwiązywanie problemów.
— Andrzej Urbański
Andrzej Urbański , Matematyka

Andrzej Urbański, Matematyka

 

Królowa nauk

Jako nauczyciel matematyki podczas pracy na lekcji staram się nauczyć uczniów samodzielnego myślenia, otworzyć ich umysły na rozwiązywanie problemów i oczywiście …przekonać, że matematyka jest nieodłączną częścią naszego codziennego życia i królową nauk.

akceptacja, humor i życzliwość

Aby osiągnąć ten cel stosuję elementy humoru podczas zajęć, mając świadomość, że swobodniejsza atmosfera oparta na akceptacji i życzliwości sprawia, że moi uczniowie nie są spięci ani przerażeni możliwością popełnienia błędu, co sprzyja kreatywnemu myśleniu. Poza tym jestem przekonany, że jeśli współpracy towarzyszy zaufanie i brak lęku, efekty są zdecydowanie lepsze. Nie unikam pracy w grupach, która niesie ze sobą kształcenie umiejętności organizacji pracy i współdziałania w zespole. Szczególnie istotna jest jednak indywidualna praca uczniów, którzy zawsze mogą liczyć na moje wsparcie.

złote koło

Kolejne lata pracy przekonują mnie, że obrana przeze mnie metoda przyciąga do matematyki coraz większą grupę uczniów zainteresowanych własnym rozwojem w tej dziedzinie. Zainicjowałem w naszej szkole założenie tak zwanego “Złotego Koła”, które uczy młodzież matematycznego myślenia na bardziej zaawansowanym poziomie poprzez rozwiązywanie bardziej złożonych problemów matematycznych.

Bożena Wójcik
Klasy IV-VIII

Jestem przekonana, że ja także wiele uczę się od moich uczniów. Dzięki nim nie przestaje mnie zachwycać piękno otaczającego nas świata.
— Bożena Wójcik
Bożena Wójcik , Język Angielski

Bożena Wójcik, Język Angielski

 

życzliwość i sympatia

W naszej szkole uczę języka angielskiego. W mojej pracy staram się kierować życzliwością i szacunkiem do każdego ucznia. Jestem bowiem przekonana, że sympatia i empatyczne podejście sprawiają, że wspólna praca jest znacznie bardziej efektywna. Jeśli atmosfera podczas zajęć oparta jest na zaufaniu, uczniowie chętniej angażują się w proces zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności językowych.

ćwiczenie czyni mistrza

Ponadto wierzę, że każdy ma prawo do popełniania błędów, ale powinien starać się je naprawiać. Chętnie zatem pozwalam na poprawę kartkówek, prac i sprawdzianów, bo przecież „Ćwiczenie czyni mistrza”… Lubię mobilizować uczniów do rozwijania zainteresowań językowych, obserwacji własnego rozwoju.

kocham swój zawód

Kocham swój zawód i praca z młodzieżą nieodmiennie sprawia mi przyjemność. Jestem przekonana, że ja także wiele uczę się od moich uczniów. Dzięki nim nie przestaje mnie zachwycać piękno otaczającego nas świata.

Emilia Wyszomirska
Klasy IV-VIII

Ja po prostu lubię uczyć. Cudowne jest widzieć, jak taki piękny, mały pączuszek przemienia się w kwiat, który po kilku latach rozkwita mieniąc się feerią barw.
— Emilia Wyszomirska
Emilia Wyszomirska , Język Niemiecki

Emilia Wyszomirska, Język Niemiecki

 

moje przygotowanie

Absolwentka Filologii Germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego w 2000 roku i świeża absolwentka Studiów Podyplomowych dla nauczycieli w zakresie nauczania drugiego przedmiotu: przygotowanie do nauczania języka angielskiego w specjalności nauczycielskiej w UKKJNA Uniwersytetu Warszawskiego (styczeń 2019).

patrzeć ich oczami

Ja po prostu lubię uczyć. Cudowne jest widzieć, jak taki piękny, mały pączuszek przemienia się w kwiat, który po kilku latach rozkwita mieniąc się feerią barw. I uwielbiam przebywać z dzieciakami – patrzeć się ich oczami na świat.

kreatywne nauczanie

Nie lubię, jak moi uczniowie nudzą się na moich lekcjach – wtedy ja się też nudzę … Gry i zabawy ruchowe doskonale ćwiczą liczebniki, koniugację czasownika, ten „der, die, das”. Gry planszowe zrobione samodzielnie przez uczniów wspierają ich czasami zawodną pamięć tuż przed pracą klasową … Drama – pomaga np. zapamiętać straszną odmianę przymiotnika … Kalambury, Zip-Zap, głuchy telefon, Quizlet … I piosenki – to chyba najlepsza metoda poszerzania słownictwa. ☺

Małgorzata Zagórska
Klasy IV-VIII

Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków.
— J. Korczak
Małgorzata Zagórska , Język Polski

Małgorzata Zagórska, Język Polski

 

rozmawiać i słuchać

Moją pasją jest moja Rodzina. Lubię, gdy się spotykamy w gronie rodzinnym i rozmawiamy, rozmawiamy …

Pracuję w szkole, bo lubię Dzieci. Z Nimi też lubię rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać, a jeszcze bardziej słuchać, słuchać, słuchać. Bo to pozwala mi poznawać moich Uczniów. A TO najbardziej sobie cenię w mojej pracy- poznać Dzieci i Młodzież, zrozumieć ICH świat.

pasja i inspiracja

Cieszy mnie, gdy moi Uczniowie się śmieją i gdy przybiegają do mnie z radością w głosie, mówiąc o swoich sukcesach. Chciałabym umieć sprawić, by zawsze wierzyli w swoje możliwości, byli odważni, mieli własne pasję. By życie było dla NICH pasją i inspiracją.

Dla mnie każdy Uczeń jest inspiracją do własnego rozwoju, by znaleźć drogę do Jego wrażliwości, by ją rozwijać. Zależy mi na tym, by moje lekcje języka polskiego pozwoliły Im odszukać zalety, mocne strony, dały skrzydła do dalszej podróży.

warto się starać

Wielką przyjemnością jest dla mnie ulotna chwila, gdy Dzieci cieszą się tym, co dzieje się na zajęciach, gdy te zajęcia tworzą, a pod koniec lekcji z żalem w głosie mówią “Już, koniec …” To zachęca mnie i motywuje, by poszukiwać takich pomysłów, by każda lekcja polskiego była podróżą po sekretach mowy ojczystej, nawet ortografii czy gramatyki i niepowtarzalną przygodą z literaturą. Dlatego lubię stawiać sobie cele, które przybliżają mnie do zrealizowania takich pomysłów. I wtedy zdarza się ta chwila, która wszystkim przynosi zadowolenie. I dla niej warto się starać …