Nasi Nauczyciele

 

Jesteśmy dumni z naszej kreatywnej, oddanej i utalentowanej kadry nauczycieli i specjalistów, którzy uczą nasze dzieci. W nauczaniu dążymy do kształtowania u uczniów mądrego krytycznego myślenia i oceniania, zamiłowania do tradycji kultury polskiej i europejskiej, rozumienia współczesnego świata, zdolności samodzielnego rozwijania zainteresowań. Świadomi jesteśmy, że nauczając, również wychowujemy.


 
 

Zespół Nauczycieli

 

Nauczyciele specjaliści

 

Terapia pedagogiczna
Anna Tarasiuk

Rewalidacja
Marta Sierpińska