ks. Paweł Olszewski
Prefekt

Tak mała szkoła a jacy wielcy ludzie duchem i sercem, od dzieci po rodziców i nauczycieli.
— Ksiądz Paweł Olszewski, Prefekt
ks. Paweł Olszewski , Prefekt

ks. Paweł Olszewski, Prefekt

 

niespodzianka i dar

Pan Bóg różnie wyznacza ludzkie ścieżki, ale żeby mnie z Karczewa przysłać do pracy w Świdrze, to sobie tego nigdy nie wyobrażałem. Od roku jestem, według Bożych planów Księdzem Prefektem naszej sympatycznej szkoły imienia św. Rodziny. Wielki dar i tajemnica zostały powierzone w moje ręce i serce. Tak mała szkoła a jacy wielcy ludzie duchem i sercem, od dzieci po rodziców i nauczycieli. Tak to czuję, że duch tu wielki i możliwości niemałe.

podążać razem drogą

Staram się wnosić swoje ciepło, serdeczność i otwartość do spotkań i rozmów z dziećmi i rodzicami. Praca w szkole z dziećmi i młodzieżą jest dla mnie drogą, którą staram się z nimi iść. Drogą, ponieważ trzeba iść wiernie, mieć cel, ale trzeba też wiedzieć, kiedy się zatrzymać, zwolnić lub przyspieszyć. To wszystko po to, aby poznać ich świat, potrzeby i spróbować im zaradzać.

być blisko

Mając prawie dwa metry wzrostu, lubię być blisko dzieci, młodzieży i rodziców. Dzielę się swoim doświadczeniem Boga organizując rekoleckje szkolne i wyjazdowe dla wspólnot wolontariatu, scholi czy dzieci pierwszokomunijnych. Prowadzę koło biblijne dla dzieci, dni skupienia i rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami. Mam stałe godziny dyżurów prefekta, codziennie od 15:30 do 16:30, bez czwartku. Modlę się dalej do Ducha Świętego co właściwe byłoby dla tego miejsca i osób.

Magdalena Brzezińska
Psycholog

Dla mnie małe dziecko jest wielką tajemnicą, delikatnym i kruchym darem Bożym, wielkim zadaniem i zobowiązaniem, by dać mu pełną szansę rozwoju i poprzez miłość wychować je dla Nieba!
— Magdalena Brzezińska
Magdalena Brzezińska , Psycholog

Magdalena Brzezińska, Psycholog

 

doświadczenie zawodowe

Jestem psychologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 28 lat pracuję w Oświacie, z tego 24 lata w SSP nr 96 im. św. Rodziny w Otwocku -Świdrze. Od roku 2008 mam tytuł nauczyciela dyplomowanego. Szkołę św. Rodziny współtworzyłam w roku 1995 wraz z grupą Rodziców i Księży MSF. Moja córka jest absolwentką naszej szkoły. Od 29 lat pracuję w Służbie Zdrowia a jako psycholog kliniczny - założyciel i kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala w Józefowie przez 18 lat.

optymalny rozwój

Moje doświadczenie zawodowe polegające na łączeniu pracy w oddziale z pracą w naszej szkole pozwalało mi na dostrzeganie przyczyn trudności w rozwoju dziecka jak i koniecznych warunków do tego, by rozwój ten był optymalny.

Pracowałam z dziećmi chorymi, ale i z ofiarami traum rodzinnych, szkolnych, z ofiarami przemocy rówieśniczej jak i przemocy ze strony dorosłych. Miałam okazję obserwować jak wielki wpływ na funkcjonowanie i rozwój dziecka mają warunki w jakich ono żyje i uczy się, jak łatwo zablokować ten rozwój. Podstawowym warunkiem rozwoju jest poczucie bezpieczeństwa a także bardzo indywidualne podejście do dziecka i poczucie bycia rozumianym przez dorosłych.

rodzina ostoją wychowania

Prowadzenie różnych form terapii - indywidualnej, grupowej oraz terapii rodzin, pozwoliło mi utwierdzić się w przekonaniu, że najwięcej w wychowaniu dziecka zależy od rodziny. Szkoła i inne środowiska mogą i powinny tylko wspierać rodzinę w jej zadaniach.

I na takich wnioskach opiera się myśl wychowawcza naszej szkoły, dlatego zapraszamy rodziny, które utożsamiają się z systemem wartości, na którym opiera się szkoła, by móc wspólnie działać i budować spójny system wychowawczy. A na efekty pracy wychowawczej trzeba długo czekać, bo wychowywanie wymaga cierpliwości i długomyślności.

Lucyna Rozumek
Logopeda

Gdy słucham, co mówisz, słyszę, kim jesteś.
— Ralph Waldo Emerson
Lucyna Rozumek , Logopeda

Lucyna Rozumek, Logopeda

 

poznawać i Słuchać

Lubię spotykać ludzi, lubię ich słuchać, poznawać. Od zawsze chciałam zostać logopedą, kimś, kto może pomagać innym w tym co dla nich ważne - w wyrażaniu swoich myśli, pragnień - siebie.

Uczyć się Świata dzieci

Praca z dziećmi to fantastyczne doświadczenie - to ciagłe uczenie się ICH świata - ich radości, spontaniczności, patrzenia na rzeczywistość, ale i spotkanie z ich ograniczeniami - z których wspólnie staramy się wychodzić.

 

Anna Tarasiuk
Terapeuta Pedagogiczny

Każde dziecko ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie.
— Maria Grzegorzewska
Anna Tarasiuk , Terapeuta Pedagogiczny

Anna Tarasiuk, Terapeuta Pedagogiczny

 

doświadczenie zawodowe

Jestem pedagogiem-terapeutą, absolwentką Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie terapii pedagogicznej w Warszawie oraz oligofrenopedagogiki WSGE w Józefowie. Od wielu lat należę do Polskiego Towarzystwa Dyslekcji. Nieustannie doskonalę swój warsztat pracy i na bieżąco śledzę osiągnięcia specjalistów w dziedzinie pomocy dziecku ze specyficznymi potrzebami.

Co jest najważniejsze

Fundamentalne dla mnie są wartości nieprzemijające: miłość, piękno, prawda, uczciwość, sprawiedliwość, szczerość, przyjaźń. W pracy zawodowej najważniejsze jest dla mnie dobro dziecka oraz współpraca z jego rodzicami, wzajemny szacunek oparty na poszanowaniu godności.

Na czym polega moja praca

W szkole im. Świętej Rodziny od 2002 roku zajmuję się terapią pedagogiczną. Moja praca to moja pasja i realizacja pięknego powołania, do którego zaprosił mnie Bóg. Fascynuje mnie rozwój każdego dziecka. Towarzyszenie uczniom w pokonywaniu trudności i odkrywaniu przez nich własnych zdolności przynosi mi wiele satysfakcji i radości. To zazwyczaj jest długotrwały i niełatwy proces, którego celem jest osiągnięcie przez uczniów sukcesu i szczęścia.

Marta Sierpińska
Rewalidacja

Przede wszystkim należy uczyć dziecko patrzeć, rozumieć i kochać, dopiero potem uczy się je czytać. Należy uczyć młodzieńca chcieć i móc działać, a nie tylko wiele wiedzieć i umieć
— Janusz Korczak
Marta Sierpińska,  Rewalidacja

Marta Sierpińska, Rewalidacja

wykształcenie

Jestem absolwentką Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz Terapii pedagogicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam również studia podyplomowe takie jak:

  • Oligofrenopedagogikę - Wyższa Szkoła Ateneum w Gdańsku,

  • Pomagisterskie Studium Logopedyczne - Uniwersytet SWPS w Warszawie,

  • Neurologopedię - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie ( w trakcie)

doświadczenie

Odbyłam szereg kursów oraz praktyk związanych z pracą i terapią z dziećmi, m.in:

  • Kurs Terapii Ręki I i II stopień,

  • Trening Umiejętności Społecznych,

  • Praktyki w Instytucie Matki i Dziecka,

  • Praktyki w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

pasja

Prywatnie moją pasją są podróże oraz Hiszpania ( jej kultura, język, kuchnia, zwyczaje).