Strefa Ducha

Wrażliwość na prawdę, dobro, piękno i sacrum

Pragniemy kształtować umysł, ciało i ducha; rozum uczucia i wolę. Dążymy do tego, aby powierzone nam dzieci zaakceptowały najdroższe nam zasady chrześcijańskie w sposób świadomy i wolny. Pomagamy im w formowaniu sumień, tak aby umiały odróżniać dobro od zła i chciały wybierać dobro.

Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać
— św. Tereska od Dzieciątka Jezus