Wolontariat

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.
— Janusz Korczak

Regulamin wolontariatu

Każdy uczeń może zostać wolontariuszem lub członkiem samorządu szkolnego. Członkowie samorządu oraz wolontariusze realizują cele i przestrzegają założeń programowych Samorządu szkolnego oraz koła wolontariatu przy szkole św. Rodziny. Uczniowie niosą pomoc innym bezinteresownie i bezpłatnie wykonując swoją prace rzetelnie i uczciwie oraz dochowując tajemnicę dotyczącą swojej pracy. Szanują godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomagają. Uczniowie działają w zespole i pomagają sobie nawzajem.

Plan pracy na rok 2019/20

Celem wolontariatu jest dostrzeganie potrzeb innych ludzi i odpowiadanie na nie w mądry, konstruktywny sposób. Pomagając, sami wiele otrzymujemy. Uczymy się w ten sposób empatii.