Wymiana Polsko–Niemiecka

 

Od wielu lat prowadzimy wymianę młodzieży z niemieckim miastem Lennestadt. Wymiana odbywa się dwa razy w roku szkolnym.

Od wielu lat prowadzimy wymianę młodzieży z niemieckim miastem Lennestadt. Wymiana odbywa się dwa razy w roku szkolnym. Najpierw, zwykle w kwietniu nasi uczniowie jadą na tydzień z wizytą do Lennestadt, do uczniów tamtejszego gimnazjum Maria Königin.

Na przełomie września/października niemieccy uczniowie przyjeżdżają do nas z rewizytą. Co roku wybieramy inny temat przewodni wymiany. Są to zazwyczaj tematy przedstawiające wartości uniwersalne, wymagające jednak dużego zaangażowania wszystkich stron. Staramy się wspólnie z uczniami pięknie opowiadać o Polsce i słuchać tego co druga strona ma nam do opowiedzenia o sobie. To ważne i ciekawe doświadczenie.