Opłaty

 
 

Czesne:

Opłaty można wnosić:

gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe:
90 8001 0005 2001 0001 4658 0001

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku-Świdrze, ul. Kołłątaja 80/82 05-402 Otwock.

 
 

Kwota – 800 zł

za pierwsze dziecko z rodziny aktualnie uczące się w szkole

800 zł

za drugie dziecko z rodziny uczące się w szkole jednocześnie z pierwszym dzieckiem

Bezpłatnie

za trzecie i kolejne dziecko z rodziny uczące się w szkole jednocześnie z pierwszym i drugim dzieckiem


*Termin platności do 5 dnia każdego miesiąca od września do czerwca, za miesiąc z góry.


Opłata jednorazowa z tytułu poniesienia dodatkowych kosztów związanych z procesem przyjęcia ucznia w poczet uczniów Szkoły Świętej Rodziny, wnoszona w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych - 1300 zł.

 
 

Opłaty za zajęcia reedukacyjne i logopedię:

 

Reedukacja 20zł./godz

Zajęcia realizowane przez pracownika szkoły z uczniem na każdym poziomie.

Logopedia 35zł./30 minut

Zajęcia realizowane przez p. Lucynę Rozumek.


*Płatność w pierwszym tygodniu następnego miesiąca wg wykazu godzin sporządzonego przez nauczyciela prowadzącego.