Projekty - nasze zaangażowanie

Chętnie angażujemy się w projekty ogólnopolskie. Dotychczas uzyskaliśmy następujące certyfikaty:

 

tytuł „Szkoła z klasą” - 2002/03

Szkoła z klasą to projekt przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą. Nasza szkoła uczestniczyła w I edycji programu. Udział zakończył się sukcesem – uzyskaliśmy tytuł i certyfikat. Program polegał na opracowaniu, realizacji i przygotowaniu sprawozdań dotyczących 6 zadań – umiejętności, w programie zwanych zasadami. Nad realizacją poszczególnych sprawności czuwały zespoły zadaniowe szkoły podstawowej i gimnazjum. Obie szkoły realizowały te same zadania, ale różniły je sposoby pracy i pomysły wcielania w życie zasad programu.


tytuły „Nauczyciele z klasą”

Nauczyciele naszej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w ogólnopolskim programie „Nauczyciel z klasą” prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą. Akcja miała na celu uaktywnienie nauczycieli w całej Polsce, zaangażowanie ich w nowe formy i metody pracy, wymianę doświadczeń i osiągnięć.


tytuły „Uczniowie z klasą” - 2009/10 

W naszej szkole działa Klub Młodego Humanisty [informacja z 2007 r]. Zajęcia koła odbywają raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin dydaktycznych. Uczestniczą w nich uczniowie klas 4- 6. Łącznie 15 uczniów.W czasie zajęć realizowaliśmy autorskie projekty interdyscyplinarne w ramach ogólnopolskiego projektu Gazety Wyborczej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Polsko- Amerykańskiej, który nosił tytuł „Uczniowie z klasą”.
Uczniowie pracowali w 5 zespołach zadaniowych. Każda grupa realizowała własny projekt w jednym z trzech obszarów tematycznych: „Badam świat”, „Jestem twórcą”, „Pomagam”.


tytuł „Szkoła z klasą 2.0”- 2013/14

W tej edycji programu przyjrzycie się Waszej szkole - relacjom, które w niej panują, Waszym zasobom, potencjałowi oraz ograniczeniom - i wspólnie spróbujecie znaleźć rozwiązania najważniejszych problemów. Weźcie szkołę w Wasze ręce!


tytuł „Szkoła przyjazna Rodzinie” - 2014

“Szkoła Przyjazna Rodzinie” to program, który tworzy przestrzeń współpracy dla szkół, organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w promocję wartości rodzinnych. Jego celem jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Przyznawany w ramach programu certyfikat ma być dla rodziców znakiem, że w danej placówce wartości rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym.


certyfikat „Szkoła pełna energii” - 2007


certyfikat „Bezpiecznego Internetu”


certyfikaty „Lepszej Szkoły”

ogólnopolskiego projektu edukacyjnego organizowanego prze Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe


tytuł " Zaczytanej Szkoły” - 2017


certyfikat Olimpiady Talentów” - 2016