Świetlica

Ewa Gałązka

Ewa Gałązka

Dorota Groszek

Dorota Groszek

 

Ramowy rozkład zajęć w świetlicy szkolnej

 

12.20-13.00

 • Gry i zabawy dowolne

 • Zajęcia w kącikach zainteresowań

 • Układanie puzzli

 • Zabawy klockami

 • Kolorowanie itp


13.00-14.30

 • Relaks na świeżym powietrzu

 • Gry i zabawy ruchowe na boisku i szkolnym placu zabaw


14.30-15.30

 • Zajęcia prowadzone przez wychowawców, zgodnie z ramowym planem świetlicy

 • Zajęcia plastyczne

 • Tworzenie dekoracji w sali i na korytarzu

 • Popołudnie filmowe

 • Odrabianie prac domowych z pomocą wychowawcy


15.30-16.30

 • Zabawy dowolne

 • Zabawy towarzyskie i integracyjne

 • Zabawy aktywizujące i pobudzające kreatywność

 • Czas na książkę


16.30-17.00

 • Porządkowanie sal

 • Oczekiwanie na Rodziców


 

Dopuszcza się zmiany w czasie i kolejności zajęć z uwagi na pogodę, potrzeby dzieci, itp.

Opłaty

80 zł za pierwsze i drugie dziecko zapisane na świetlicę.

Bezpłatnie

za trzecie i kolejne dziecko z rodziny uczące się w szkole, jednocześnie z pierwszym i drugim dzieckiem

*Płatność do 5 dnia każdego miesiąca od września do czerwca, za miesiąc z góry