Samorząd szkolny

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają… Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał… Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności… To nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości
— Janusz Korczak

Samorząd Szkolny Społecznej Szkoły Podstawowej nr 96 im. Świętej Rodziny w Otwocku tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie. Organami Samorządu Szkolnego są: Przewodniczący, Rada Samorządu oraz Zebranie Przewodniczących Klasowych. Rada samorządu składa się z 9 osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza oraz uczniów wybranych w wyborach szkolnych.

 
egg-red-background-(used-for-missing-photos)-500px.jpg

Przewodniczący Samorządu

egg-red-background-(used-for-missing-photos)-500px.jpg

zastępca przewodniczącego

egg-red-background-(used-for-missing-photos)-500px.jpg

sekretarz